Nákupní katalog

Hadeco Bidop 7 s barevným displejem

Hadeco Bidop je obousměrný cévní doppler a fotopletysmograf. Detekuje krevní tok v žilách a tepnách v končetinách. Přístroj je vhodný pro VYŠETŘENÍ RIZIKA SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY 13024, pomocí fotopletysmografické metody.

Výrobce: Hadeco

Podrobný popis

Hadeco Bidop je japonský obousměrný měřicí přístroj využívající Dopplerova jevu s barevným displejem (zkráceně tzv. cévní doppler). Detekuje krevní tok v žilách a tepnách v končetinách. Přístroje Hadeco jsou vhodné pro VYŠETŘENÍ RIZIKA SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY 13024, pomocí fotopletysmografické metody. Fotopletysmografickým senzorem lze změřit i prstové tlaky, vypočítat index palec – paže, tepenné postižení signalizuje hodnota indexu menší než 0,75, a z tvaru pulzové křivky je možné posoudit tíži tepenného postižení a rezervu kolaterálního oběhu). Pomůže také v odhadu prognózy pro zhojení ulcerace.