Veřejné zakázky

Roviko plus s. r. o.

V roce 2017 byla založena společnost Roviko plus s.r.o., IČ: 06154921, společnost se zabývá pouze správou, organizací, poradenstvím a administrováním veřejných zakázek/zadávacích řízení ve vztahu k zákonu č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Společnost Roviko plus s.r.o. organizuje i veřejné zakázky mimo režim zákona v případě dotací/spoluúčasti z různých fondů EU. Naše služby se nikdy nesetkaly s negativními závěry ze stran kontrolních orgánů např. UOHS, NKÚ, Poskytovatelé dotací, atd. Našim cílem je spokojený zákazník. Poskytujeme také zadavatelům samostatné poradenství ohledně postupů ke správnému vypsání výběrových řízení.

Společnost Roviko plus s. r. o., má také sjednanou pojistnou smlouvu, limit pojistného plnění činí 5 000.000 Kč.

Společnost Roviko plus s. r. o., nabízí také poradenské služby a školení dané tématiky ohledně zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. Provádíme také zadávání zakázek malého rozsahu. Zajišťujeme pro zadavatele, poskytovatele dotace, atd. i zpětnou kontrolní činnost postupů při zadávání veřejných zakázek.

V případě Vašeho zájmu nás můžete kontaktovat ohledně cenové nabídky za naše služby:

rovikoplus@email.cz

Mgr. Miloš Rozmánek +420 605 220 220

Roviko s. r. o.

Společnost Roviko s. r. o., provádí organizaci a administraci všech druhů výběrových řízení/zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., který upravuje oblast zadávání veřejných zakázek. Jednatelka společnosti Jiřina Rozmánková se specializuje na veřejné zakázky již od roku 1995, tedy od počátků platnosti zákona zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který nabyl účinnosti 1. ledna 1995 a stal se první zákonnou právní úpravou v České republice. Naše služby se nikdy nesetkaly s negativními závěry ze stran kontrolních orgánů např. UOHS, NKÚ, Poskytovatelé dotací, atd.

Naše společnost realizovala pro zadavatele stovky výběrových řízení s celkovou hodnotou překračující několik miliard korun.

V případě Vašeho zájmu nás můžete kontaktovat ohledně cenové nabídky za naše služby:

rovikosro@seznam.cz

Jiřina Rozmánková tel: +420 605 207 138
Mgr. Miloš Rozmánek +420 605 220 220

 

 

Jako organizátor soutěže zajistíme mimo jiné i tyto činnosti:

 • Zpracování Oznámení zadávacího řízení.
 • Zveřejnění Oznámení zadávacího řízení ve věstníku Veřejných zakázek a v případě nadlimitních veřejných zakázek i v Úředním věstníku Evropské unie.
 • Zpracování návrhu textové části zadávací dokumentace včetně obchodních podmínek a technické specifikace.
 • Případné zveřejňování dokumentů na profil zadavatele
 • Zpracování odpovědí na dotazy  k zadávací dokumentaci/vysvětlení zadávací dokumentace.
 • Zabezpečit celý průběh přijímání nabídek v tištěnné nebo elektronické podobě, včetně pořízení potřebných dokumentů.
 • Otevírání obálek s nabídkami, včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami.
 • Připravení podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení hodnocení nabídek.
 • Připravění případného objasnění nabídky/nabídek.
 • Připravení případněho objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny.
 • Zpracování protokolů z jednání hodnotící komise až po vypracování závěrečné Zprávy o hodnocení nabídek.
 • Oznámení rozhodntuí o výběru veřejné zakázky všem uchazečům.
 • Zpracování Zprávy písemné zprávy o průběhu zadání.
 • Zpracování kompletaci archivní dokumentace o průběhu zadání.
 • Zveřejnění výsledků zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a v případě nadlimitních veřejných zakázek i v Úředním věstníku Evropské unie
 • atd.

V případě podání námitek ze strany uchazečů, pak do činnosti organizátora soutěž spadá:

 • Zpracování rozhodnutí zadavatele o námitkách.
 • Zpracování případného stanoviska zadavatele pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.