Veřejné zakázky

Roviko s. r. o.

Společnost Roviko s. r. o., provádí organizaci a administraci všech druhů výběrových řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., který upravuje oblast zadávání veřejných zakázek. Jednatelka společnosti Jiřina Rozmánková se specializuje na veřejné zakázky již od roku 1995, tedy od počátků platnosti zákona zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který nabyl účinnosti 1. ledna 1995 a stal se první zákonnou právní úpravou v České republice. Naše služby se nikdy nesetkaly s negativními závěry ze stran kontrolních orgánů např. UOHS, NKÚ, Poskytovatelé dotací, atd. Našim cílem je spokojený zákazník. Poskytujeme také zadavatelům samostatné poradenství ohledně postupů ke správnému vypsání výběrových řízení.

Naše společnost realizovala pro zadavatele stovky výběrových řízení s celkovou hodnotou překračující několik miliard korun.

V případě Vašeho zájmu nás můžete kontaktovat ohledně cenové nabídky za naše služby:

rovikosro@seznam.cz

Jiřina Rozmánková tel: +420 605 207 138
Mgr. Miloš Rozmánek +420 605 220 220

Společnost Roviko s. r. o., nabízí také poradenské služby a školení dané tématiky ohledně zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. Provádíme také zadávání zakázek malého rozsahu. Zajišťujeme pro zadavatele, poskytovatele dotace, atd. i zpětnou kontrolní činnost postupů při zadávání veřejných zakázek.

 

Roviko plus s. r. o.

Dne 1.6.2017 byla založena společnost Roviko plus s.r.o., IČ: 06154921, společnost se bude zabývat pouze organizací, poradenstvím a administrováním veřejných zakázek ve vztahu k zákonu č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Společnost Roviko s.r.o. bude nadále poskytovat služby vztahující se k veřejným zakázkám. Obě společnosti budou spolupracovat v oblasti veřejných zakázek, ke spokojenosti našich klientů.

Společnost Roviko plus s. r. o., má také sjednanou pojistnou smlouvu, limit pojistného plnění činí 5 000.000 Kč.

V případě Vašeho zájmu nás můžete kontaktovat ohledně cenové nabídky za naše služby:

rovikoplus@email.cz

Mgr. Miloš Rozmánek +420 605 220 220

 

 

Firmy Roviko, s. r. o., či Roviko plus s.r.o. jako organizátor soutěže zajistí tyto činnosti:

 • Zpracování Oznámení předběžných informací.
 • Zpracování Oznámení zadávacího řízení.
 • Zveřejnění Oznámení předběžných informací a Oznámení zadávacího řízení na Centrální adrese a v případě nadlimitních veřejných zakázek i v Úředním věstníku Evropské unie.
 • Zpracování návrhu textové části zadávací dokumentace včetně obchodních podmínek a technické specifikace.
 • Namnožení projektové dokumentace včetně tištěné a elektronické podoby soupisu (výkazu výměr).
 • Zpracování odpovědí na dotazy  k zadávací dokumentaci.
 • Zabezpečit celý průběh přijímání nabídek,včetně pořízení potřebných dokumentů.
 • Otevírání obálek s nabídkami, včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami.
 • Připravení podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení hodnocení nabídek.
 • Zpracování protokolů z jednání hodnotící komise až po vypracování závěrečné Zprávy o hodnocení nabídek.
 • Oznámení přidělení veřejné zakázky všem uchazečům.
 • Zpracování Zprávy písemné zprávy o průběhu zadání.
 • Zpracování kompletaci archivní dokumentace o průběhu zadání.
 • Zveřejnění výsledků zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek
 • atd.

V případě podání námitek ze strany uchazečů, pak do činnosti organizátora soutěž spadá:

 • Zpracování rozhodnutí zadavatele o námitkách.
 • Zpracování případného stanoviska zadavatele pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.