Zkušenosti s organizováním veřejných zakázek - projekty, fondy EU, atd.

OPŽP - Operační program životní prostředí

SFŽP - Státní fond životního prostředí

SZIF - Státní zemědělský intervenční fond

IOP - Integrovaný operační program

OPPI - Operační program podnikání a inovace

OP PIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP TAK - Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

ROP - Regionální operační program

iROP - Integrovaný operační program

MMR - Program Podpora rozvoje regionů

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Zlepšení prostředí v problémových sídlištích z fondů EU (ERDF)

Grant Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

Český svaz tělesné výchovy

Metodika MPSV

Zadávání zakázek pro Jihomoravský Kraj

Vlastní interní směrnice zadavatelů upravující jejich interní postup při zadávání veřejných zakázek.

atd.

 

Zadavatelé jak poznat kvalitního administrátora/organizátora zadávacích řízení, není nic jednodušího než zadat název firmy od které by jste služby spojené s administrací VZ požadovaly vč. slova UOHS do vyhledávače google. Následně Vám vyskočí rozhodnutí UOHS kde daná firma figuruje, zjistíte zad-li zadavatélé (které tyto firmy zastupují) dostávají pokuty od UOHS a můžete si udělat názor nad kvalitou jejich práce.