Vybrané reference

2024

Příkazce: YANNICK - Plast s.r.o.
Dodávky: Dodávky 3 ks vstřikovacích lisů pro společnost Yannick – Plast s.r.o.
Otevřené nadlimitní řízení
Předpokládaná cena: 10.600.000 Kč bez DPH.

Příkazce: Vodovody a kanalizace Židlochovicko
Stavební práce: Židlochovice-přeložka vodovodu pro okružní křižovatku Nádražní-Tyršova

Příkazce: Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.
Stavební práce: Modernizace farmy - Výstavba skladovací jímky
Předpokládaná cena: 11 mil. Kč bez DPH.

2023

Příkazce: Obec Žatčany
Stavební práce: ZŠ Žatčany-změna stavby před dokončením
Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná cena: 23.400.000 Kč bez DPH.

Příkazce: Dřevoplast Ludvík s.r.o.
Dodávky: Dodávka vstřikovacích lisů pro společnost Dřevoplast Ludvík s.r.o. - I
Otevřené nadlimitní řízení
Předpokládaná cena: 504.000 EUR bez DPH.

Příkazce: YANNICK - Plast s.r.o.
Dodávky: Dodávky 3 ks vstřikovacích lisů pro společnost Yannick – Plast s.r.o.
Otevřené nadlimitní řízení
Předpokládaná cena: 10.600.000 Kč bez DPH.

Příkazce: Obec Vojkovice
Dodávky: Kamerový systém

Příkazce: Obec Kubšice
Dodávky: Mokřad Kubšice

2022

Příkazce: Město Koryčany
Stavební práce: Město Koryčany - Přístavba hasičské zborjnice
Zjednodušené podlimitní řízení

Příkazce: Městys Běhařovice
Dodávky: Úpravna vody Běhařovice-doplnění technologie

Příkazce: Divadlo Radost
Dodávky: Výměna podlahy jeviště VS

Příkazce: Lasspektrum s.r.o.
Dodávky: Dodávka automatického CNC frézovacího centra
Předpokládaná cena: 426.408 EUR bez DPH.

Příkazce: Moravec - pekárny s.r.o.
Dodávky: Dodávka pecí pro výrobu pekařských výrobků pro společnost Moravec - pekárny s.r.o.
Předpokládaná cena: 13.000.000 Kč bez DPH.

Příkazce: DK mont a.s.
Dodávky: Dodávka výstředníkových lisů pro společnost DK mont a.s.
Předpokládaná cena: 8.750.000 Kč bez DPH.

2021

Příkazce: AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo
Stavební práce: Stáj a dojírna POČENICE - TETĚTICE
Předpokládaná cena: 75.610.000 Kč bez DPH

Příkazce: FILÁK, s.r.o.
Stavební práce: Přestavba brownfieldu na moderní provozní objekt
Předpokládaná cena: 63.360.000 Kč bez DPH.

Příkazce: Lasspektrum s.r.o.
Dodávky: Dodávka CNC soustružnického a frézovacího centra pro společnost Lasspektrum s.r.o.
Předpokládaná cena: 8.690.000 Kč bez DPH.

Příkazce: Obec Čejč
Služby: Čejč: Biocentrum Sluneční zátoka

Příkazce: Obec Ráječko
Stavební práce: Vodní nádrže v k.ú, Ráječko

Příkazce: Obec Vojkovice
Služby: Údržba veřejné zeleně na území Obce Vojkovice

Příkazce: Obec Opatovice
Služby: Rekonstrukce komplexu obecních budov v Opatovicích, Velké dráhy 152 (Projektová dokumentace)

2020

Příkazce: CemeCon s.r.o.
Dodávky: Dodávka FVE bez akumulace
Předpokládaná cena: 5.440.000 Kč bez DPH

Příkazce: Obec Vojkovice
Dodávky: Změna stavby mateřské školy, Vojkovice, SO 02 Hospodářský pavilon – technologie kuchyně
Předpokládaná cena: 2.800.000 Kč bez DPH

Příkazce: Obec Vřesovice
Stavební práce: Stavební úpravy objektu bývalé orlovny, Vřesovice
Předpokládaná cena: 9.500.000 Kč bez DPH

Příkazce: FILÁK, s.r.o.
Stavební práce: Realizace souboru stavebních energetických opatření na provozním objektu
Předpokládaná cena: 25.200.000 Kč bez DPH

2019

Příkazce: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Služby: Zámek Nová Horka - restaurování historických výmaleb
Předpokládaná cena: 3.300.000 Kč bez DPH

Příkazce: Lasspektrum s.r.o.
Služby: Rekonstrukce a přístavba nového provozního areálu
Předpokládaná cena: 84.769.000 Kč bez DPH

Příkazce: Plastkon product s.r.o.
Stavební práce: Dodávka souboru vstřikovacích lisů
Předpokládaná cena: 468.000 EUR bez DPH

Příkazce: SILEZIKA
Stavební práce: Revitalizace území nad rybníkem Agro ARW
Předpokládaná cena: 5.759.000 Kč bez DPH

2018

Příkazce: Obec Uhřice
Stavební práce: Uhřice, lokalita Čtvrtky za kostelem, technická infrastruktura
Předpokládaná cena: 24.197.000 Kč bez DPH

Příkazce: Muzeum Novojičínska
Služby: Zámek Nová Horka – restaurování výmaleb kaple a restaurování výmaleb sálu
Předpokládaná cena: 4.700.000 Kč bez DPH

Příkazce: Město Horní Cerekev
Stavební práce: Zkvalitnění podmínek pro výuku vybraných odborných předmětů na ZŠ Horní Cerekev - stavební úpravy
Předpokládaná cena: 14.900.000 Kč bez DPH

Příkazce: Město Kyjov
Stavební práce: Zateplení objektu DDM - tělocvična
Předpokládaná cena: 8.467.000 Kč bez DPH

2017

Příkazce: Obec Měnín
Stavební práce: Rekultivace skládky u lesa v k.ú. Měnín
Předpokládaná cena: 24.939.000 Kč bez DPH

Příkazce: Statutární město Brno městská část Brno-střed
Stavební práce: Bratislavská 40
Předpokládaná cena: 9.950.000 Kč bez DPH

Příkazce: Město Horní Cerekev
Stavební práce: Oprava a stavební úprava gastro provozu ZŠ v Horní Cerekvi – II. etapa
Předpokládaná cena: 9.200.000 Kč bez DPH

Příkazce: Charita Jeseník
Služby: Humanizace Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku – PD pro provádění stavby

2016

Příkazce: Statutární město Brno -  Magistrát města Brna
Stavební práce: Dům s pečovatelskou službou Mlýnská
Předpokládaná cena: 32.000.000 Kč bez DPH

Příkazce: ZEMAS, a.s.
Stavební práce: Modernizace farem Násedlovice a Hovorany-stavba
Předpokládaná cena: 140.000.000 Kč bez DPH

Příkazce: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Stavební práce: Stavební úpravy objektu Muzea ve Štramberku
Předpokládaná cena: 6.200.000 Kč bez DPH

Příkazce: AGROCHEMA, družstvo
Stavební práce: Farma skotu Studenec
Předpokládaná cena: 105.000.000 Kč bez DPH

2015

Příkazce: Statutární město Brno - Městská část Brno Vinohrady
Nadlimitní veřejná zakázka na služby:
Celoroční komplexní údržba ploch v MČ Brno – Vinohrady
Předpokládaná cena: 12.000.000 Kč bez DPH

Příkazce: Obec Uhřice
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Novostavba mateřské školy, Uhřice
Předpokládaná cena: 22.017.000 Kč bez DPH

Příkazce: Statutární město Brno - Městská část Brno Jehnice
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Přístavba objektu MŠ Brno – Jehnice Blanenská 1
Předpokládaná cena: 26.860.000 Kč bez DPH

2014

Mandant: Statutární město Brno -  Magistrát města Brna
Podlimitní veřejná zakázka na služby:
Bytové domy Vojtova - Projektová dokumentace
Předpokládaná cena projektované stavby: 224 000 000 Kč Předpokládaná cena: 4 900 000

Mandant: Oblastní charita Uherský Brod
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky:
Oblastní charita Uherský Brod - pořízení nových automobilů pro pečovatelské služby

2013

Mandant: ČR Státní úřad inspekce práce
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
OIP České Budějovice - zateplení budovy a rekonstrukce otopného systému
Předpokládaná cena: 4 100 000 Kč

Mandant: Základní škola Palackého 68, Brno
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Rekonstrukce vodovodu, kanalizace, topného systému a sanace vlhkosti
Předpokládaná cena: 5 700 000 Kč

Mandant: Statutární město Brno -  Magistrát města Brna
Zadáno jako nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a
Předpokládaná cena: 25 000 000 Kč

Mandant: Statutární město Brno -  Magistrát města Brna
Zadáno jako nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60
Předpokládaná cena: 21 000 000 Kč

2012

Mandant: Městská část Brno vinohrady
Nadlimitní veřejná zakázka na služby:
Celoroční údržba místních okmunikací v MČ Brno - Vinohrady
Předpokládaná cena: 6 000 000 Kč

Mandant: Obec Starý Jičín
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Stavební úpravy objektu ZŠ - snížení energetické náročnosti objektu
Předpokládaná cena: 15 700 000 Kč

Mandant: Město Kroměříž
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Oprava koupaliště Bajda v Kroměříži
Předpokládaná cena: 11 640 000 Kč

Mandant: Město Břeclav
Podlimitní veřejná zakázka na služby:
Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Břeclav a území ORP Břeclav

2011

Mandant: Obec Vojkovice
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Oprava a odbahnění rybníka Šejba
Předpokládaná cena: 14 000 000 Kč

Mandant: Statutární město Brno - Magistrát města Brna
Zadáno jako nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20
Předpokládaná cena: 35 000 000 Kč

Mandant: Statutární město Brno - Magistrát města Brna
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Juventus na DPS se sociálními byty zvláštního určení
Předpokládaná cena: 54 000 000 Kč

Mandant: Moravské zemské muzeum
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Starý zámek Jevišovice - restaurování hradební zdi a vstupní brány
Předpokládaná cena: 2 000 000 Kč

2010

Mandant: Město Kroměříž
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
IPRM Kroměříž – revitalizace veřejných prostranství – rok 2010
Předpokládaná cena: 27 900 000 Kč

Mandant: Statutární město Brno - MČ Brno-Královo Pole
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Obnova parku Národního odboje při ul. Šelepova, Brno – stavební část
Předpokládaná cena: 11 900 000 Kč

Mandant: Město Luhačovice
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Rekultivace skládky odpadů Loska, Luhačovice
Předpokládaná cena: 54 900 000 Kč

2009

Mandant: Správa NP a CHKO Šumava
Nadlimitní veřejná zakázka na služby:
Zajištění a provozování osobní pravidelné autobusové hromadné dopravy na vybraných linkách systému Zelené autobusy v NP Šumava v období 2009 až 2011
Předpokládaná cena 6 100 000 Kč

Mandant: Město Litovel
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Kanalizace a ČOV Litovel – dokončení
Předpokládaná cena 119 000 000 Kč

Mandant: Vodovody a kanalizace Židlochovicko, dobrovolný svazek obcí
Podlimitní veřejná zakázka na služby
Poskytnutí služeb správce stavby na akci Hrušovany u Brna – intenzifikace ČOV
Předpokládaná cena: 1 500 000 Kč

Mandant: Obec Prusinovice
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Rekonstrukce ZŠ Prusinovice – 1.etapa
Předpokládaná cena: 8 500 000 Kč

Mandant: Diecézní charita Brno
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Přístavba Domova pokojného stáří, Kamenná 29
Předpokládaná cena: 17 800 000 Kč

Mandant: Správa  NP a CHKO Šumava
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Cyklostezka Gerlova Huť-Nová Hůrka-Prášily-Srní;IV.úsek: Velký Bor- Srní
Předpokládaná cena: 22.470.000 Kč

2008

Mandant: Město Kroměříž
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Cyklostezka podél Baťova kanálu – úsek Kroměříž, Strážovice, Kvasice
Předpokládaná cena 34 475 400 Kč

Mandant: Statutární město Brno - MČ Brno-střed
Nadlimitní veřejná zakázka na služby:
Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního území MČ Brno – střed, lokalita Veveří – Trnitá
Předpokládaná cena 26 000 000 Kč

Mandant: Město Kroměříž
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Revitalizace prostoru bývalých kasáren -  Hanácké náměstí v Kroměříži
Předpokládaná cena 47 500 000 Kč

Mandant: Moravské zemské muzeum
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Rekonstrukce schodiště a plochy Biskupského dvora – MZM Brno
Předpokládaná cena 14 870 000 Kč
 
Mandant: Statutární město Brno – Magistrát města Brna
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Výstavba bytového domu s pečovatelskou službou, Vavřinecká 13, Brno

2007

Mandant: Obec Dlouhá Třebová
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:            
Bytový dům 15 b.j. v Dlouhé Třebové                                            
Předpokládaná cena 19 958 000 Kč                                               

Mandant: Statutární město Brno - MČ Brno-střed
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Opravy a stavební úpravy domu Vídeňská 14 v Brně
Předpokládaná cena 47 500 000 Kč

Mandant: Tělovýchovná jednota Sokol Brodek u Prostějova
PPodlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Rekonstrukce sokolovny
Předpokládaná cena 15 700 000 Kč

Mandant: Statutární město Brno - MČ Brno-Královo Pole
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce:
Regenerace bytových domů Chlupova 1,3,5,7 včetně úpravy balkonů
Předpokládaná cena 27 200 000 Kč