Nákupní katalog

Hadeco ES-100V3 Bidop

Doppler a fotopletysmograf pro cévní diagnostiku i monitoring fetálního srdečního pulzu. Přístroje Hadeco jsou vhodné pro VYŠETŘENÍ RIZIKA SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY 13024, pomocí fotopletysmografické metody.

Výrobce: Hadeco

Podrobný popis

Japonský doppler pro cévní vyšetření i monitoring fetálního srdečního pulzu. Zobrazení PV pulzní vlny  a PPG pulzní vlny na displeji přístroje

Smart.V-Link vascular software

Přístroje Hadeco jsou vhodné pro VYŠETŘENÍ RIZIKA SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY 13024, pomocí fotopletysmografické metody. Fotopletysmografickým senzorem lze změřit i prstové tlaky, vypočítat index palec – paže, tepenné postižení signalizuje hodnota indexu menší než 0,75, a z tvaru pulzové křivky je možné posoudit tíži tepenného postižení a rezervu kolaterálního oběhu). Pomůže také v odhadu prognózy pro zhojení ulcerace.