Nákupní katalog

Hadeco Smartdop 45 s interní tiskárnou

Přenosný doppler a fotopletysmograf s interní tiskárnou. Přístroje je vhodný pro VYŠETŘENÍ RIZIKA SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY 13024, pomocí fotopletysmografické metody.

Výrobce: Hadeco

Podrobný popis

Přístroj je vhodný pro VYŠETŘENÍ RIZIKA SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY 13024, pomocí fotopletysmografické metody. Fotopletysmografickým senzorem lze změřit i prstové tlaky, vypočítat index palec – paže, tepenné postižení signalizuje hodnota indexu menší než 0,75, a z tvaru pulzové křivky je možné posoudit tíži tepenného postižení a rezervu kolaterálního oběhu). Pomůže také v odhadu prognózy pro zhojení ulcerace.